سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
سازمان زندانها 
پاسخ به سوالات کتبی مددجویان 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
معاونت تبلیغ 
استاد گروه مبارزه با صوفیه 
 
 
علمی پژوهشى 
همکاری 
مدرسه علمیه ولی عصر(عج)بروجرد 
کتابدار 
 
 
اجرائى 2 سال  
همکاری 
سازمان زندانها 
مبلغ 
 
 
پاسخ به سوالات کتبی مددجویان 
همکاری 
مدرسه علمیه ولی عصر(عج)بروجرد 
حسابدار  
 
 
اجرائی 2سال 
همکاری 
دانشگاه ازاد اسلامی ساوه 
باسخگو  
 
 
باسخ به سوالات دانشجویان 2 جلسه جدا 
همکاری 
صدا و سیما شبکه 1 برنامه صحیفه نینوا 
سخنران 
 
 
تحلیل عاشورا 13 جلسه 
همکاری 
رادیو جوان  
کارشناس 3جلسه 
 
 
بررسی نصب حضرت علی علیه السلام  
همکاری 
تشکل طلاب بروجردی سراسر کشور 
موسس و موجد 
 
 
ایجاد وتاسیس از 18/12/91 
همکاری 
مجمع طلاب و فضلای حوزه علمیه قم 
نماینده بروجرد  
 
 
نمایندگی از تاریخ 26/11/92 
همکاری 
کمیسیون تحقیقات علمی 
عضو یت رسمی با نامه رسمی 93/2/27 
 
 
عضویت در کمیسیون تحقیقات علمی مجمع  
تدریس 
مد رسه حافظیه بروجرد  
مدرس 
 
 
صرف میر  
تدریس 
بروجرد 
مدرس 
 
 
شرح التصریف  
تدریس 
بروجرد در مدرسه حافظیه و ولی عصر عج 
مدرس 
 
 
مغنی اللبیب 
تدریس 
حافظیه 
مدرس 
 
 
تهذیب المغنی  
تدریس 
بروجرد در مدرسه حافظیه و ولی عصر عج 
مدرس 
 
 
السیوطی  
تدریس 
بروجرد در مدرسه حافظیه و ولی عصر عج 
مدرس 
 
 
مختصرالمعانی والبیان  
تدریس 
در مدرسه ولیعصر عج بروجردوخاتم الانبیاص قم 
مدرس 
 
 
المنطق مظفر 
تدریس 
حافظیه 
مدرس 
 
 
صمدیه  
تدریس 
حافظیه 
مدرس 
 
 
الکبری فی المنطق  
تدریس 
ولیعصر عج 
مدرس 
 
 
تلخیص المنطق  
تدریس 
ولیعصر عج 
مدرس 
 
 
عقائد الامامیه  
تدریس 
ولیعصر عج بروجرد واباصالح عج وصدوقی1 ومعصومیه قم و 
مدرس 
 
 
شرح اللمعه 2 جلد مکرر در مکرر 
تدریس 
ولیعصر عج 
مدرس 
 
 
معالم الاصول  
تدریس 
ولیعصر عج بروجرد واباصالح عج وصدوقی1 ومعصومیه قم 
مدرس 
 
 
اصول الفقه جلد 1  
تدریس 
ولیعصر عج 
مدرس 
 
 
تجزیه وترکیب جزئ30 
تدریس 
ولیعصر عج 
مدرس 
 
 
بدایه الحکمه  
تدریس 
بروجرد 
مدرس 
 
 
عقاید استدلالی  
تدریس 
مسجد ولیعصر عج بروجرد وصدوقی 1 قم  
مدرس 
 
 
ولایت مطلقه فقیه  
تدریس 
حافظیه 
مدرس 
 
 
منطق سوم دبیرستان  
تدریس 
حافظیه 
مدرس 
 
 
فلسفه چهارم دبیرستان  
تدریس 
ولیعصر عج 
مدرس 
 
 
جامی 
تدریس 
حافظیه 
مدرس 
 
 
حاشیه ملاعبدالله یزدی 
تدریس 
حافظیه 
مدرس 
 
 
علم البدیع متن مطول  
تدریس 
ولیعصر عج 
مدرس 
 
 
اصول الاستنباط 
تدریس 
بروجرد 
مدرس 
 
 
خیارات مکاسب 
تدریس 
بروجرد 
مدرس 
 
 
حلقات 1 
تدریس 
بروجرد  
مدرس 
 
 
منطق منظومه 
تدریس 
بروجرد 
مدرس 
 
 
زبان قران 1و2 
تدریس 
بروجرد  
مدرس 
 
 
علم البدیع مختصر المعانی 
تدریس 
بروجرد 
مدرس 
 
 
جواهر البلاغه 
تدریس 
بروجرد وقم 
مدرس 
 
 
الموجزفی اصول الفقه 
تدریس 
قم مدرسه المهدی عج  
مدرس 
 
 
بحثی مبسوط در اموزش عقاید 1 
تدریس 
مدرسه اباصا لح عج قم  
مدرس 
 
 
المختصر المعانی  
تدریس 
مدرسه شهید صدوقی 1 قم 
مدرس 
 
 
مختصرالمعانی  
تدریس 
شهید صدوقی 1 قم 
مدرس 
 
 
مغنی الادیب  
تدریس 
شیخان قم ومدرسه ایت الاه بروجردی ره 
مدرس 
 
 
نهایه الحکمه  
تدریس 
قم صدوقی و معصومیه  
مدرس 
 
 
اصول الفقه 2 
تدریس 
قم صدوقی 1 
مدرس 
 
 
فلسفه مطهری  
تدریس 
قم المهدی و مدرسه بروجردی ره 
مدرس 
 
 
کفایه الاصول 1 
تدریس 
قم المهدی  
مدرس 
 
 
کفایه الاصول 2 
تدریس 
قم  
مدرس 
 
 
سهام ارث  
تدریس 
قم 
مدرس 
 
 
اصول الحدیث واحکامه 
تدریس 
قم 
مدرس 
 
 
کلیات فی علم الرجال  
تدریس 
قم  
مدرس 
 
 
تحریر الوسیله 1 و2 
تدریس 
قم 
مدرس 
 
 
نهج البلاغه 
تدریس 
قم مدرسه ایت الله بروجردی ره 
مدرس 
 
 
رسائل قطع وظن 
تدریس 
مدرسه ایت الله بروجردی قم 
مدرس 
 
 
برائت رسائل 
تدریس 
مدرسه ایت الله بروجردی قم 
مدرس 
 
 
استصحاب رسائل  
تدریس 
قم 
مدرس 
 
 
تقسیر قران مجید 
تدریس 
صدوقی 1 
مدرس 
 
 
الفلسفه العلیا 
تدریس 
قم 
مدرس 
 
 
خطبتین حضرت فاطمه علیها السلام 
تدریس 
قم  
مدرس 
 
 
اصول کافی  
تدریس 
قم 
مدرس 
 
 
مهجه البیضا  
تدریس 
قم  
مدرس 
 
 
فروع کافی  
تدریس 
قم  
مدرس 
 
 
العروه الوثقی 1 
تدریس 
قم 
مدرس 
 
 
العروه الوثقی2 
تدریس 
مدرسه ایت الله بروجردی قم 
مدرس 
 
 
اسفار اربعه 1 
تدریس 
ازاد  
مدرس 
 
 
رساله اعتباریات علامه  
تدریس 
مدرسه ایت الله بروجردی ره 
مدرس 
 
 
کفایه الاصول 1 از نواهی 
تدریس 
مدرسه ایت الله العظمی بروجردی ره 
مدرس 
 
 
اسفار 2 
تدریس 
مدرسه خان قم 
مدرس 
 
 
مکاسب محرمه  
تدریس 
مدرسه ایت الله العظمی بروجردی ره 
مدرس 
 
 
مکاسب از کذب تا تنبیهات معاطات 
تدریس 
مدرسه ایت الله بروجردی ره 
مدرس 
 
 
مکاسب (تنبیهات معاطات) 
تدریس 
مدرس ایت الله تبریزی ره و فیضیه 
مدرس  
1393/07/01 
1396/03/20 
دوره اول خارج فقه (الحجاب و النظر) 
تدریس 
مدرسه آیت الله بروحردی(ره) 
مدرس 
1395/06/15 
ادامه دارد 
درس خارج فلسفه ( اسفار جلد 3) 
تدریس 
مرکز فقهی اخلاقی صاحب الامر ع 
مدرس 
1397/07/20 
ادامه دارد 
دوره دوّم خارج فقه( اضرار به نفس) 
همکاری 
مدرسه علمیه ولی عصر(عج)بروجرد 
حسابدار 
 
 
اجرائى 
همکاری 
مدرسه علمیه ولی عصر(عج) بروجرد 
کتابدار 
 
 
اجرائی 
همکاری 
معاونت تبلیغ 
استاد گروه مبارزه با صوفیه 
 
 
علمی،پژوهشی 
تدریس 
مدرسه ایت الله بروجردی ره 
مدرس 
 
 
مکاسب کذب