مناظره
52 بازدید
تاریخ ارائه : 1/11/2013 9:38:00 PM
موضوع: فلسفه

بسمه تعالی برخی رفقا از حقیر در خواست مناظره با اخباریون معاصر کردند . پاسخ حقیر =تا زمانی که مخالفین فلسفه و عرفان روش مناظره را یاد نگیرند و از مغالطه و اهانت به حکمای الاهی خودداری نکنند حقیر مناظره نمی کنم