تشکل طلاب بروجردی
73 بازدید
تاریخ ارائه : 12/10/2013 11:21:00 AM
موضوع: ارتباطات

بسمه تعالی به توفیق الهی سومین جلسه ی تشکل طلاب بروجردی با موضوع فرم عضویت  و هسته مرکزی روز جمعه 8/9/92 برگزار گردید امید است فضلای محترم با پیوستن به این مجموعه سبب ارتقای هر جه بیشتر کیفیت عملکرد این تشکل مبارک گردند