تدریسهای سال 93/94
88 بازدید
تاریخ ارائه : 9/22/2014 2:05:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسمه تعالی تدریسهای سال 93/94:   1_خارج فقه >الحجاب و النظر بر محور عروه ساعت 11 رسمی از اول مهر مدرسه ایت الله تبریزی رحمه الله مدرس 306      2_مکاسب>تنبیهات معاطات(پایه 8) ساعت 10رسمی از اول مهر مدرسه ایت الله العظمی بروجردی رحمه الله مدرس20     ان شاالله تعالی