مصاحبه نشست اساتید
86 بازدید
تاریخ ارائه : 12/10/2014 11:43:00 AM
موضوع: کلام

بسمه تعالی نشست اساتید سطوح عالی وخارج قم در کمتر از 1 ساعت مصاحبه ای راجع به جریانات تکفیری با حقیر انجام داد.