وقت طلا نیست
63 بازدید
محل نشر: مجله محضر یار مهربان
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی