عقل ونقل
55 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نقدی بر دو مقاله از احمد قابل که نام یکی عقل وشرع می باشد