اخباری گری انقلابی
52 بازدید
محل نشر: متن جز وه ای تکثیر شده
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دفاع از فلسفه وعرفان اسلامی و نقد بر مدعیان ولایت که مخالف فلسفه و عرفان هستند