تعلیقه برفراتر از عرفان
45 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بیان تناقضات و مطالب موهون و غیر علمی این کتاب در حمله به مباحث عالی و ارزشمند عرفان اسلامی