تعلیقه براصلاح اصطلاح
56 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اصلاح اصطلاح نقد وبررسی تقلید مصطلح فقهی است که تقریبا دفاع گونه ای از اظهارات اقا جری میباشد روشن بین بروجردی در تعلیقه خویش اشکالات متعددی بر این دفاع وارد کرده است و تقلید مصطلح رایج را از این شبهات بری میداند