قران مفسر
58 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یک دوره کامل تفسیر وتوضیح مختصر قران کریم بر گرفته از تفسیر نمونه با برخی نظرات ومطالب روشن بین بروجردی بر ان که خوا ننده را در سریع خواندن تفسیر یاری میکند