حاشیه وتوضیحات بر شرح لمعه 1
53 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با مطالعه این حواشی و تعلیقات که بسیاری در تدریس نوشته شده و برخی عربی میباشد طلبه از خواندن شروح بی نیاز میشود