نقد بر کتاب مقدس
58 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نقد هایی بر کتاب مقدس که هنگام مطالعه نوشته شده و فعلا به دلیل تراکم اشتغالات ناتمام است