شمس حقیقت
72 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تعلیقات بر کتاب /عصای موسی/که در دفاع از/شهید جاوید /نوشته شده است.شهید جاوید کتاب مخدوشی است که با نفی علم امام حسین علیه السلام به شهادت خویش در سفر کربلا نسبت به اسلام وتشیع ظلم کرده است