حاشیه وتعلیقه بر مجلدات سه گانه ی (فصول الحکمه ).مرحوم ذهنی تهرانی
66 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 3
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حواشی و نقدها بر برخی نظرات نویسنده فصول الحکمه اقای سید محمد جواد ذهنی تهرانی که به نظر روشن بین در موارد بسیاری نویسنده محترم به خطا رفته اند