پایه
65 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حدود 50جدول یا خلاصه برای برخی مباحث جلدین شرح لمعه که پایه ای برای ورود در مباحث مفصل و عالی فقهی میباشد