سخنرانی در دیدار 2
73 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت سخنران
زبان : فارسی
cd سخنرانی روشن بین در دیدار فضلای بروجرد با اقای حسینی نژاد رئیس مجمع نمایندگان که بخش مهمی از جامعه مدرسین است